جنایت

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

April 7, 2015

کتاب تازه‌ی «بلقیس سلیمانی» با عنوان «من از گورانی‌ها می‌ترسم» منتشر شد

رمان دیگری از مجموعه کتاب‌های «قفسه‌ی آبی» نشرچشمه با عنوان «من از گورانی‌ها می‌ترسم» نوشته‌ی «بلقیس سلیمانی» منتشر شد. رمان دیگری از مجموعه کتاب‌های «قفسه‌ی آبی» […]
April 3, 2015

رمان پلیسی «جنایت جردن» منتشر می‌شود

اولین رمان از مجموعه رمان‌های پلیسی «علیرضا محمودی» با عنوان «جنایت جُردن» در روزهای آینده منتشر خواهد شد. علیرضا محمودی انتشار مجموعه‌ای از رمان‌های پلیسی خود […]