جزء از کل

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

June 18, 2015

«جزء از کل» به چاپ سوم رسید

رمان «جزء از کل» نوشته‌ی «استیو تولتز» که با ترجمه‌ی «پیمان خاکسار» منتشر شده در کمتر از سه ماه به چاپ سوم رسید. استیو تولتز، نویسنده‌ی […]
April 3, 2015

«جزء از کل» با ترجمه‌ی «پیمان خاکسار» منتشر شد

رمان «جزء از کل» نوشته‌ی «استیو تولتز» با ترجمه‌ی «پیمان خاکسار» منتشر شد. رمان «جزء از کل» نوشته‌ی «استیو تولتز» با ترجمه‌ی «پیمان خاکسار» منتشر شد. […]
April 3, 2015

درخشش «جزء از کل» از استرالیا تا ایران

مترجم رمان «جزء از کل» درباره‌ی علت موفقیت و اقبال آن در بازار نشر کشور گفت: «نویسنده در فرازها داستان را رها کرده و دیالوگ‌هایی جذاب […]