جایزه قلم

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

May 2, 2015

«صدای افتادن اشیا» به کتابفروشی‌ها آمد

«صدای افتادن اشیا» نوشته‌ی «خوآن گابریل واسکس» با ترجمه‌ی «ونداد جلیلی» منتشر شده است. بسیاری منتقدان امروز می‌گویند «یک، دو، سه» ادبیات خواندنی آمریکای لاتین به‌ […]