جامعه‌شناسی

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

August 5, 2015

صحبت‌های دکتر «حاتم قادری» در جلسه‌ی نقد و بررسی رمان «دود»

جلسه‌ی نقد و بررسی رمان «دود» نوشته‌ی «حسین سناپور» برگزار شد. در این نشست دکتر «حسین پاینده»، دکتر «حاتم قادری» و «محمدرضا گودرزی» به نقد و […]