تجدید

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

March 1, 2015

دو کتاب «مصطفی مستور» تجدید چاپ شد

کتاب‌های «چند روایت معتبر» و «استخوان خوک و دست‌های جذامی» به چاپ‌های شانزده و بییست و پنجم رسید. کتاب‌های «چند روایت معتبر» و «استخوان خوک و […]
January 29, 2015

ششمین دورهمی‌کتاب‌فروشی نشرچشمه‌ی کورش در شب‌های جشنواره‌ی فیلم

به مناسبت چاپ دوم رمان «دود» مراسم دیدار با «حسین سناپور» و جشن امضای آثار او برگزار می‌شود. حسین سناپور متولد 1339 است. شروع داستان‌نویسی و […]

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Dismiss