بهمنی

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

May 19, 2015

رونمایی از آلبوم «تو با هیچ قرصی به خواب نمی‌رسی»، شعر و صدای «محمدعلی بهمنی»

مراسم رونمایی آلبوم شعر و صدای «محمدعلی بهمنی»، «تو با هیچ قرصی به خواب نمی‌رسی»، در نشرچشمه‌ی کورش برگزار می‌شود. آهنگ‌ساز «تو با هیچ قرصی به […]
January 29, 2015

گزارش تصویری از رونمایی آلبوم «تنفس آزاد»

مراسم رونمایی و امضای آلبوم موسیقی «تنفس آزاد» در فروشگاه نشرچشمه‌ی کورش برگزار شد. آلبوم «تنفس آزاد» که شامل اشعار منتشرنشده‌ی «محمدعلی بهمنی» با موسیقی و […]