بسحاق

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

February 19, 2015

گفت‌وگو با «محسن آزرم» درباره‌ی کتاب «وصف طعام»

در ستایش غذا، وَ بی‌خیال معشوق مجتبا هوشیار محبوب: «محسن آزرم» در این گفت‌وگو به ما می‌گوید: «سر درآوردن از این‌که مردمان قرن نهم چه می‌خورده‌اند […]