برگزیده

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

August 15, 2010

اعلام برگزیدگان جایزه‌ی بنیاد گلشیری

در دهمین دوره‌ی جایزه‌ی گلشیری كه در حوزه‌ی رمان برگزار شد، از میان رمان‌های منتشرشده در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸، «نگران نباش» مهسا محب‌علی در بخش […]