برنامه

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

October 6, 2011

نشرچشمه برگزیده‌ی سومین دوره‌ی کتاب سال سینمای ایران

«نشرچشمه» به عنوان ناشر برگزیده‌ی سومین دوره‌ی کتاب سال سینمای ایران انتخاب شد، و کتاب «تئوری‌های فیلمنامه در سینمای داستانی» نوشته‌ی «شاهپور شهبازی» برنده‌ي جایزه بهترین […]
March 21, 2011

خوان دوم ِ پیش‌خوان کتاب

ایرج افشار استاد دانشگاه،‌ ایران شناس و کتابشناس برجسته‌ی ایرانی بود که در روزهای پایانی سال گذشته از دنیا رفت. در این برنامه‌ی پیش خوان کتاب، […]