ایسنا

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

August 1, 2010

گزارش نشست نقد و بررسی «یوسف‌آباد، خیابان سی‌وسوم»

استاد جوادی یگانه: تهرانی‌ كه قهرمان اول داستان شماست، مسأله ندارد، پیری نیست كه رؤیای جوانی داشته باشد. آن‌جایی كه درباره‌ی دریاچه‌ی تار می‌گویید، این دریاچه‌ی‌ […]