اکباتان

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

March 5, 2015

گزارش تصویری از جلسه‌ی نقد و بررسی رمان «دود» در «کتاب اکباتان»

رمان «دود» نوشته‌ی «حسین سناپور» در «کتاب اکباتان» نقد و بررسی شد. رمان «دود» نوشته‌ی «حسین‌ سناپور» در «کتاب اکباتان» نقد و بررسی شد. حسين سناپور […]
February 28, 2015

دو جلسه‌ی نقدوبررسی برای رمان «دود» برگزار می‌شود

رمان «دود» نوشته‌ی «حسین‌ سناپور» در دو جلسه‌ی مختلف نقد و بررسی می‌شود. رمان «دود» نوشته‌ی «حسین‌ سناپور» در دو جلسه‌ی مختلف نقد و بررسی می‌شود. […]