اورهان پاموک

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

July 20, 2015

«در سر شوری دارم» به زودی منتشر می‌شود

«در سر شوری دارم» نوشته‌ی «اورهان پاموک» با ترجمه‌ی «عین‌اله غریب» به زودی منتشر می‌شود. «در سر شوری دارم» از سویی یک حکایت سنتی عاشقانه به […]
October 8, 2012

مترجم «کتاب سیاه»: «پاموک» در این کتاب به «خراسان» آمده است

«عین‌له غریب» مترجم تازه‌ترین رمان «اٌرهان پاموک» که با عنوان «کتاب سیاه» در ایران منتشر شده است، می‌گوید: «پاموک در این رمان به آذربایجان و خراسان […]