اعتراف

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

August 23, 2010

چشمه‌ی کتاب هشتم در فرهنگسرای ملل؛ بهار ۶۳

در هشتمین جلسه‌ی چشمه‌ی کتاب، این‌بار به بررسی «اعتراف‌نویسی در ادبیات» و نقد «بهار ۶۳» نوشته‌ی مجتبا پورمحسن می‌پردازیم. در این نشست یونس تراکمه درباره‌ی اعتراف‌نویسی […]