اصفهان

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

April 11, 2015

مراسم رونمایی از کتاب «پذیرفتن» در شهر کتاب اصفهان

مراسم رونمایی از کتاب «پذیرفتن» با حضور شاعر اثر «گروس عبدالملکیان» در شهر کتاب نگارستان اصفهان برگزار می‌شود. مراسم رونمایی از کتاب «پذیرفتن» با حضور شاعر […]
January 28, 2015

«تاول» روایتگری که قضاوت نمی‌کند

به نقل از ایسنا: «تاول» داستانی است که توصیف می‌کند اما قضاوت نمی‌کند، 109 اسم دارد ولی شخصیت‌اش محله است، در یک محله می‌گذرد اما فرهنگی […]