اسماعیلی

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

January 12, 2015

دعوت به مراسم نقد‌وبررسی رمان «نگهبان»

رمان «نگهبان» نوشته‌ی «پیمان اسماعیلی» نقد‌وبررسی می‌شود. این نشست پنج‌شنبه 25دی ماه ساعت 16:30 با حضور «مسعود پهلوان‌بخش»، «پوریا فلاح»، «هادی نودهی»، «ابراهیم مهدی‌زاده»، «رضا فکری»، […]