ارشاد

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

July 30, 2010

گام اول به «پرتره‌ی مرد ناتمام» رسید

جایزه‌ی ادبی گام اول وزارت ارشاد که کتاب‌های اول نویسندگان را داوری می‌کند، در چهارمین دوره‌ی برگزاری‌اش جایزه‌ی بهترین مجموعه‌داستان کوتاه سال ۸۸ را به کتاب […]

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Dismiss