ادبیات چین

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

July 28, 2015

«دست از این مسخره‌بازی بردار اوستا» از «مو یان» منتشر می‌شود

مجموعه‌ داستان «دست از این مسخره‌بازی بردار اوستا» شامل چند داستانِ کوتاه از «مو یان» نویسنده‌ی چینی برنده‌ی جایزه‌ی ادبی نوبل است که نشرچشمه با ترجمه‌ی […]