ادبیات ملل

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

February 21, 2015

گزارش تصویری از نشست نقدوبررسی رمان «در رویای بابل»

جلسه‌ی نقد و بررسی «در رویای بابل» نوشته‌ی «ریچارد براتیگان» برگزار شد. این جلسه‌ی نقد و بررسی در نوزدهمین جلسه از سلسله نشست‌های بازخوانی ادبیات ملل […]
February 17, 2015

جلسه‌ی نقد و بررسی «در رویای بابل»

جلسه‌ی نقد و بررسی «در رویای بابل» نوشته‌ی «ریچارد براتیگان» برگزار می‌شود. جلسه‌ی نقد و بررسی «در رویای بابل» نوشته‌ی «ریچارد براتیگان» برگزار می‌شود. این جلسه‌ی […]