ادبیات فارسی

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

April 17, 2015

«محمود دولت‌آبادی» با «از سرِ زُلف عروسانِ سخن» در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

نویسنده‌ی «جای خالی سلوچ» به‌گزینی از مشهورترین آثارِ نثرِ فارسی انجام داده‌ است. «محمود دولت‌آبادی» گزیده‌ای از شاهکارهای نثر کلاسیک فارسی را در قالب یک کتاب […]