ادبیات جهان

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

April 14, 2015

مجموعه‌ داستان «اتفاق» نوشته‌ی «کریستف کیشلوفسکی» منتشر می‌شود

کیشلوفسکی یکی از محبوب‌ترین فیلم‌سازهای سال‌های اخیر در ایران است. اکثر آثار او بارها در ایران دست به دست شده و انبوهی مقاله درباره‌اش نوشته‌شده است. […]
April 3, 2015

«جزء از کل» با ترجمه‌ی «پیمان خاکسار» منتشر شد

رمان «جزء از کل» نوشته‌ی «استیو تولتز» با ترجمه‌ی «پیمان خاکسار» منتشر شد. رمان «جزء از کل» نوشته‌ی «استیو تولتز» با ترجمه‌ی «پیمان خاکسار» منتشر شد. […]