ادبیات آمریکا

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

April 8, 2015

چاپ چهارم کتاب «مادربزرگت رو از این‌جا ببر» منتشر شد

چاپ چهارم «مادربزرگت رو از این‌جا ببر!» نوشته‌ی «دیوید سداریس» روانه‌ی بازار کتاب شد. «مادربزرگت رو از این‌جا ببر» یازده داستان دارد که سداریس در این […]
April 1, 2015

«برادران سیسترز» نوشته‌ی «پاتریک دوویت» به چاپ چهارم رسید

«برادران سيسترز» دومين رمان نويسنده‌ی کانادايی «پاتريک دوويت» است. رمان اولش به نام Ablutions(2009) به شدت تحت تأثير فضای آثار بوکفسکيی‌ست. اين رمان موفقيتی نسبی پيدا […]