احمد غلامی

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

January 29, 2015

یادداشت «زری نعیمی» درباره‌ی کتاب «جیرجیرک»

زری نعیمی: پسر، یدی زاگالو است. پدر عاشق فوتبال است و پسر بیزار از فوتبال. پدر با توپی که به رویاهایش می‌خورد می‌میرد: «توپ خورد به […]