احمد شاملو

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

May 3, 2015

«مثل خون در رگ‌های من» به نمایشگاه کتاب رسید

«مثل خون در رگ‌های من» نامه‌‌های عاشقانه‌ی احمد شاملو به آیدا سرکیسیان منتشر و بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران رسید. این کتاب شامل بیست نامه‌ی احمد […]