ابوالقاسم اسماعیل‌پور

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

August 23, 2012

رونمایی از کتاب «اساطیر جهان» در مرکز فرهنگی شهرکتاب

مراسم رونمایی از تازه‌ترین ترجمه‌ی دکتر «ابوالقاسم اسماعیل‌پور» با حضور و سخنرانی دکتر «فتح‌الله مجتبایی» و دکتر «مجتبی منشی‌زاده» در مرکز فرهنگی شهرکتاب روز دوشنبه (ساعت16:30) […]