ابوالفتحی

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

February 7, 2015

مجموعه داستان «پل‌ها» نوشته‌ی «احمد ابوالفتحی» نقدوبررسی شد

مجموعه ‌داستان «پل‌ها» نوشته‌ی «احمد ابوالفتحی»، در سلسه ‌نشست‌هایی با نام «عصر جمعه» با حضور «ابراهیم دمشناس»، «یوسف انصاری» و «فرید قدمی» به عنوان منتقد و […]
January 31, 2015

گفت‌وگو با «حسین سناپور» درباره‌ی آثارش

بیشتر تحت تاثیرِ فاکنرم احمد ابوالفتحی: بعضی از خطوط این پرسش و پاسخ می‌توانستند پررنگ‌تر شوند. مثلا آن‌چه درباره‌ی نسبتِ دو رمانِ آخرِ سناپور با مقوله‌ی […]