آمریکا

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

April 6, 2015

انتشار رمان «نقب‌زدن به آمریکا» با ترجمه‌ی «گلی امامی»

رمان «نقب‌زدن به آمریکا» نوشته‌ی «آن تایلر» با ترجمه‌ی «گلی امامی» منتشر شده است. آن تایلر متولد 1941 (1320)، از موفق‌ترین نویسندگان آمریکاست که از او […]
April 1, 2015

«برادران سیسترز» نوشته‌ی «پاتریک دوویت» به چاپ چهارم رسید

«برادران سيسترز» دومين رمان نويسنده‌ی کانادايی «پاتريک دوويت» است. رمان اولش به نام Ablutions(2009) به شدت تحت تأثير فضای آثار بوکفسکيی‌ست. اين رمان موفقيتی نسبی پيدا […]