آرتور شنیتسلر

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

July 6, 2015

یادداشت «فرشاد شیرزادی» درباره‌ی رمان «شهرت دیرهنگام»

مضحکه‌ی غمبار شاعر پیر و ناکام/هنگامه پوچ میان مایه‌ها رمان «شهرت دیر هنگام» داستان پیرمرد 70 ساله‌ای است که روزگاری امید شاعر شدن در دل پرورانده […]