آبتین گلکار

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

April 18, 2015

«تاریخ ادبیات قرن بیستم روسیه» با ترجمه‌ی «آبتین گلکار» منتشر می‌شود

ادبیات روسیه در سده‌ی نوزدهم میلادی با ظهور شخصیت‌هایی همچون پوشکین، لرمانتوف، گوگول، تورگنیف، داستایفسکی آوازه‌ای جهانی یافت. این آوازه پس از مرگ دو نماینده‌ی بزرگ […]