«یوسف‌آباد، خیابان سی‌ و سوم» برگزیده‌ی کتابفروشی‌ها

«شاخ» دیگر منتشر نمی‌شود
July 26, 2010
شاخ در جایزه‌ی روزی‌روزگاری
July 27, 2010

کتاب «یوسف‌آباد، خیابان سی و سوم» نوشته‌ی سینا دادخواه در نظرسنجی از ۶۶ کتابفروش به عنوان اثر برگزیده‌ی سال ۸۸ انتخاب شد. این نظرسنجی در چهارمین دوره‌ی جایزه‌ی ادبی روزی روزگاری انجام شده و بر اساس نظرات ۶۶ کتابفروش که از یک تا سه رمان یا مجموعه داستان ایرانی و خارجی را معرفی کرده بودند، این کتاب با ۸ بار پیشنهاد به عنوان کتاب برگزیده اعلام شد.

کتاب «یوسف‌آباد، خیابان سی و سوم» نوشته‌ی سینا دادخواه در نظرسنجی از ۶۶ کتابفروش به عنوان اثر برگزیده‌ی سال ۸۸ انتخاب شد.

این نظرسنجی در چهارمین دوره‌ی جایزه‌ی ادبی روزی روزگاری انجام شده و بر اساس نظرات ۶۶ کتابفروش که از یک تا سه رمان یا مجموعه داستان ایرانی و خارجی را معرفی کرده بودند، این کتاب با ۸ بار پیشنهاد به عنوان اثر برگزیده اعلام شد.

نخستین رمان سینا دادخواه، از بین بیش از ۵۰ عنوان رمان و مجموعه‌داستان ایرانی و خارجی به عنوان کتاب شاخص و پیشنهاد کتابفروشان برای مطالعه از میان آثار سال ۸۸ معرفی شده است.

در نظرسنجی انجام شده تعداد شایان توجهی از کتابفروشان، سال ۸۸ را سال پر رونقی برای عرصه‌ی نشر ندانسته و از این رو ۱۳ کتابفروش، هیچ کتابی را به عنوان کتاب برگزیده معرفی نکردند.

پراکندگی جغرافیایی این نظرسنجی، ۶۶ کتابفروشی‌ در مناطق شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران و همچنین چند کتابفروشی از استانهایی چون اصفهان و مازندران را شامل می‌شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *