نشست نقد «پونز روی دم گربه»

مراسم نقد و بررسی مجموعه‌‌داستان «قرمز جدی»
June 27, 2015
یادداشت «نونا غیاثی» درباره‌ی کتاب «مرد لاابالی بادکنکم را سوراخ می‌کند»
June 28, 2015

عصر روز دوشنبه، ۶ تیرماه در هجدهمین نشست چشمه‌ی کتاب، مجموعه‌داستان «پونز روی دم گربه» در فرهنگسرای ملل ِ پارک قیطریه نقد می‌شود. در ابتدای این نشست مهدی یزدانی‌خرم درباره‌ی «عقل گریزی» در ادبیات داستانی صحبت می‌کند و سپس علیرضا محمودی ایرانمهر و فرشته نوبخت نخستین مجموعه‌داستان آیدا مرادی آهنی را نقد می‌کنند.

عصر روز دوشنبه، ۶ تیرماه در هجدهمین نشست چشمه‌ی کتاب، مجموعه‌داستان «پونز روی دم گربه» در فرهنگسرای ملل ِ پارک قیطریه نقد می‌شود. در ابتدای این نشست مهدی یزدانی‌خرم درباره‌ی «عقل گریزی» در ادبیات داستانی صحبت می‌کند و سپس علیرضا محمودی ایرانمهر و فرشته نوبخت نخستین مجموعه‌داستان آیدا مرادی آهنی را نقد می‌کنند.

«پونز روی دم گربه» شامل نُه داستان است که همه‌ی آن‌ها حول محور روان‌شناسی روایت شده‌اند. به عبارتی در این مجموعه مخاطب با برکشیدن مسائل و بحران‌های روانی با ساحت داستان روبه‌رو می‌شود. در همه‌ی داستان‌ها شخصیت یا شخصیت‌ها درگیر با مسائلی شده‌اند که به نوعی با گذشته‌ی دور آن‌ها مرتبط است؛ لذا شخصیت می‌کوشد که به زعم خود به تقابل با این بحران پرداخته و در مقابل آن ــ حتا به قیمت نابودی خویش ــ به انتقام بر‌خیزد.

در کنار هفت داستان اول مجموعه که در فضای کاملاً رئال روایت می‌شوند، در دو داستان آخر؛ نزدیکی به ذهن بیمار شخصیت، سبب شده که برای خواننده فضایی جادویی و گاهاً آخرزمانی به تصویر کشیده ‌شود.

نشست نقد و بررسی این مجموعه‌داستان روز دوشنبه ۶ تیرماه ساعت ۴:۳۰ عصر در فرهنگسرای ملل برگزار می‌شود.

فرهنگسرای ملل؛ بزرگراه صدر، بلوار قیطریه‌ی شمالی، بوستان قیطریه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *