مراسم نقد و بررسی مجموعه‌‌داستان «قرمز جدی»

نویسندگان به «پل‌ها» چند ستاره‌ می‌‌دهند
June 26, 2015
نشست نقد «پونز روی دم گربه»
June 27, 2015

مراسم نقد و بررسی مجموعه‌داستان «قرمز جدی» نوشته‌ی «دنیا مقدم‌راد» در شهر کتاب تنکابن برگزار می‌شود.

کتاب «قرمز جدی» یک مجموعه‌داستان شامل 12 داستان با عناوین «یک روز تمرین شده»، «آفتاب آمد دلیل آفتاب»، «چشم دوربین»، «قرمز جدی»، «صبا می‌لرزد»، «وقت نیست»، «هر از گاهی»، «دستور نامه اندر شرح حال فرداهای شب‌های کاری نداری؟ می‌خوام برم»، «بلاهت ماژور»، «آیینه‌ی مقعر توی جیب» و «بِبَرگ» است. در برخی از این داستان‌ها نویسنده ادبیات روایتی از صحنه و پشت صحنه‌ی تئاتر و سینما برای خوانندگانش ارائه می‌کند.
«محمد طلوعی» و دکتر شكوری و نویسنده‌ی کتاب به جمع مهمانان این نشست می‌پیوندند تا پیرامون این مجموعه‌داستان از نشرچشمه به گفت‌وگو بپردازند.

مخاطبان ادبیات و علاقمندان کتاب، می‌توانند برای شرکت در این نشست ساعت ١٨ روز شنبه مورخ ٢٧ تیرماه به شهر کتاب تنکابن به نشانی خيابان ورزش رو به روی بيمارستان تامين اجتماعی حضور یابند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *