«شب‌های چهارشنبه» نقد می‌شود

نامزدهای دهمین دوره‌ی جایزه‌ی گلشیری
August 2, 2010
نشست نقد و بررسی «احتمالاً گم شده‌ام»
August 4, 2010

مجموعه‌داستان «شب‌های چهارشنبه» نوشته‌ی آذردخت بهرامی، روز دوشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۸۹ از ساعت ۱۵ تا ۱۷ با حضور نویسنده در کتابخانه‌ی بوستان امیراشرفی نقد می‌شود. «شب‌های چهارشنبه» نخستین‌بار در سال ۱۳۸۵ منتشر شد. این کتاب جایزه‌ی بهترین مجموعه‌داستان آن سال را از جایزه‌ی نویسندگان و منتقدان مطبوعات و جایزه‌ی روزی روزگاری دریافت کرد.

مجموعه‌داستان «شب‌های چهارشنبه» نوشته‌ی آذردخت بهرامی، روز دوشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۸۹ از ساعت ۱۵ تا ۱۷ با حضور نویسنده در کتابخانه‌ی بوستان امیرشرفی نقد می‌شود. «شب‌های چهارشنبه» نخستین‌بار در سال ۱۳۸۵ منتشر شد. این کتاب جایزه‌ی بهترین مجموعه‌داستان آن سال را از جایزه‌ی نویسندگان و منتقدان مطبوعات و جایزه‌ی روزی روزگاری دریافت کرد.

این نشست در خیابان دماوند، روبروی بیمارستان بوعلی، جنب باشگاه ناشنوایان، کتابخانه‌ی‌ بوستان امیرشرفی برگزار می‌شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *